שלום, זה04H51 בקינשאסה22/09/2018
אתה2.248.477מבקר ה 31 מאז מארס 2001
חיפוש
הקלד מילה אחת או יותר, לחכות או לחץ על אישור
שירותי לוויה
שיער - יופי - תירגע
יבוא ויצוא - התפלגות
תרגום: FR  - EN  - JA  - RU  - ES  - IT  - PT  - DE  - NL  - EL  - KO  - IW  - AR  - SW  - ZH-CN 
פרסום
טיסות בינלאומיות בין קינשאסה ו:

טיסות פנים בין קינשאסה ו:

1070   אלקטרוניקה (3)
   
   
ראה גם: 4160 - מחשב - שולחן עבודה
1060 - חשמל - מתקינים
5500 - מכשירים - טלביזיה - סטריאו

AMT - AMERICAN MANUFACTURING & TRADING
Technology Market
Adresse : Boulevard du 30 juin (ex Pantashopping) Kinshasa Gombe
Tél.: 0970009684 - 0817119683
E -Mail : info@amt-tek.com


www.amt-tek.com
- Facebook: AMT-Tek - Youtube: TheAMTTek

Téléphones cellulaires, Tél VOIP, notebooks, desktops, imprimantes, consommables, écrans, scanners, copieurs, onduleurs, accessoires, stabilisateurs, téléscopes, microscopes, Kits d'expériences chimie physique, jouets éducatifs, alarmes, caméras de surveillance, panneaux d'affichage LED, panneaux solaires, batteries de stockage, inverseurs solaires. Playstation, X-box, Nitendo, Wii, casques audio-visuels, GPS Garmin, cartes d'identification, etc.

Marques : Garmin, HP, Lenovo, APC, Evolis, Samsung, HTC, Motorola.

 

IWORLD
Av. du Port 7D, en face de LAC, Kinshasa Gombe
Ventes : +243.999386565 - +243.82.2921649 - sales@iworld.cd
Technique +243.84.0011839 - tech@iword.cd
Site web : www.iworld.cd

   
PROTON SARL

KINSHASA : siège social, Boulevard du 30 juin, Immeuble Nathalie - Kinshasa Gombe
+243.81.88.81.050 & +243.81.70.89.951

info@proton.cd

KINSHASA Service commercial :
Avenue du port 3c - Kinshasa Gombe
+243.99.89.80.111 - sales@proton.cd

www.proton.cd
Contacts :
V.A. KANNAN - Directeur général - +243.99.81.73.887
Jules MALUASA - Commercial +243.99.89.80.111

LUBUMBASHI : Avenue LD Kabila n°34 - +243.81.88.81.080

KOLWEZI : Avenue LD Kabila, quartier industriel +243.81.58.95.786

GOMA : Avenue du commerce n°4, quartier Murara +243.81.88.81.060
MARQUES ET PRODUITS  
Schneider Electric : armoires de commande (tableaux divisionnaires), transformateurs et protections.
ABB : armoires de commande (tableaux divisionnaires), transformateurs et protections.
VKO : appareillages électriques.
APC : onduleurs de 500VA à 1.000 KVA
Philips : ampoules ordinaires, lampes tubes de 20 et 40w, ballasts, ballasts électroniques, réglettes, etc.
HES Kablo : câbles MT/BT, câbles armés, câbles souples et rigides, fil VOB, etc.
ORTEA : Régulateurs de tension.
Kyocera : panneaux et équipements solaires