Γεια σας, είναι17H21 στην Κινσάσα28/01/2023
Είστε ο39.559.893ος επισκέπτης από 31ης Μαρτίου του 2001
Αναζήτηση
Πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες λέξεις, περιμένετε ή κάντε κλικ στο OK
Βιομηχανίες Βιοτεχνίες
Γραφεία Τελετών
Μαλλιά - Ομορφιά - Relax
Εισαγωγές-Εξαγωγές - Διανομή
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: FR  - EN  - JA  - RU  - ES  - IT  - PT  - DE  - NL  - EL  - KO  - IW  - AR  - SW  - ZH-CN 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Διεθνείς πτήσεις ανάμεσα στην Κινσάσα και:

Οι εγχώριες πτήσεις ανάμεσα στην Κινσάσα και:

2030   Πολιτικών Μηχανικών - Δρόμοι (6)
   
   
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 1055 - Τεχνικών Έργων
DEMATCO
Adresse : Avenue de la montagne n° 2297, Kinshasa Kintambo (Concession Chanic Chantier Naval)
Secrétariat . Tél. : +243.998.188.497 - E-mail : secretariat@dematco.net
Quentin Lefebvre - Directeur général +243.999 520.954

Construction Générale et Rénovation
Villas, bureaux, immeubles à appartements, bâtiments industriels et agricoles, dalles en béton, installations complètes de systèmes d'adduction d'eau.
Bureau d'études et Contrôle Qualité

Dematco possède son propre bureau d'études et de calcul, ce qui lui permet d'entreprendre les travaux les plus complexes pour ses clientse
Construction Métallique
Charpentes, citernes, carrosseries et bennes pour camion, menuiseries métalliques, hangars, châteaux d'eau, pylônes pour antennes téléphoniques et de télévision.
Négoce en matériaux de construction
4 magasins situés à Limete, Ngiri-ngiri, Ngaliema et au centre-ville de Kinshasa. Vente : Aciers, Tôles, Tuyaux, Ronds à béton, Poutrelles, Tubes noirs galvanisés, Accessoires PVC, Accessoires de plomberie, Petite et moyenne quincaillerie, Outillages électriques KEN : meuleuses, foreuses, disqueuses, etc. Equipements légers de construction : mini-dumpers, fameuses, aiguilles vibrantes, etc.
Visitez notre site web : www.dematco.net

 

 

EDILE CONSTRUCTION SARL
Avenue Kigoma n°10 - Lubumbashi
Province du Haut Katanga

Administration : Carolina de Oliveira
Phone : +243 817 239 252
E-mail : carolina.deoliveira@edile.dk

Directeur régional : Kizito Kikata
Phone : +243.84.30.89.508
E-mail : kizito.kikata@edile.dk


Site web: www.edile-construction.com

• Bâtiments industriels

• Bâtiments résidentiels

• Bâtiments commerciaux

• Génie civil

• Terrassement & Travaux routiers

• Bureau d'architecture

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΛΤΑ ΓΕΝΙΚΑ FORREST
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Κιγκόμα Avenue 22 - PB 1531 - Λουμπουμπάσι - Κατάνγκα επαρχία
ΤΗΛ.: (+243) 2342232 - (+243) 2348351 - (243) 997 041 800
FAX : (+243) 2342275 - email:egmf@forrestrdc.com
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :
Διευθυντής Πρόεδρος Υπεύθυνος: George Arthur FORREST
Διαχειριστής Διευθύνων Σύμβουλος: Camille LOMBET
Διαχειριστής Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής : Μάλτα David FORREST
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :
Σημαντικά έργα χωματουργικά γενικά εκτελούνται την ανάθεση της εξορυκτικής βιομηχανίας.
Το έργο της αστικών οδών και την αποχέτευση.
Έργα αποκατάστασης χωματόδρομους.
Η προετοιμασία ασφάλτου οδοστρωμάτων.
Κτίριο ασφάλτινους δρόμους.
Οικοδομικές εργασίες και έργα τέχνης, όπως αυτές του ΚΑΜΙΝΑ και ο κανάλι τροφοδοσίας του υδροηλεκτρικού σταθμού της KILUBI.
Εργασία ύδρευσης.
Η εξορυκτική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης, η αφυδάτωση, η αφαίρεση, φόρτωση και μεταφορά των μεταλλευμάτων και στείρα, και η διαχείριση των αναχωμάτων. EGMF βεβαιώνει μεταλλουργικής επεξεργασίας για την παραγωγή 5.500 τόνους κοβαλτίου και 12.000 τόνους χαλκού.
Παραγωγή έρμα και μπάζα βαθμονομημένη συμπεριλαμβανομένων την επαγγελματική σταδιοδρομία (εξόρυξη, απογύμνωση, φόρτωσης και μεταφοράς), τον τεμαχισμό και τη διαλογής και πλύσης χαλίκι (σταδιοδρομία Kipushi και KATONTO).
Προκατασκευής τούβλα και τσιμεντόλιθους, ακροφύσια και εξαρτήματα τσιμεντένιο δρόμο.
Μελέτες γραμμή ισχύος
Επίσκεψη ιστοσελίδα μας: www.egmforrest.com
Μέλος τουΓεώργιος Forrest Διεθνής Α.Ε.

Επίσκεψη ιστοσελίδα μας: www.forrestgroup.com

- Construction générale.
- Etudes de projets architecturaux et urbanistiques.
- Système NEOWEB pour la stabilisation des sols. Un système 4 fois plus économique que le béton armé. Il est utilisé pour l’aménagement de grands parkings, la réalisation de murs de soutènement, les travaux de route, voiries et drainage, les aéroports, etc.
- Production et vente de pré-fabriqués en béton: buses, anneaux de puits, tuyaux, caniveaux, bordures, filets d’eau, pavés, parpaings, claustras, etc.
- Electricité générale et industrielle.
- Entretien des cabines électriques.
- Entretien et vente de groupes électrogènes.

GENERAL CONSTRUCT sprl
Adresse: 15ème Rue 12 - Kinshasa - Limete Industriel
E-mail : adg@generalconstruct.net
Contacts :
- Associé-Gérant : Bob LEMANDI - Tél. +243 819 820 200 - boblemandi@gmail.com
- Directeur Qualité & Commercial : André WYART - Tél. +243 818 911 975 & +243 818 800 497
- Directeur Administratif & Financier : Jean-Marie FWAMBA - Tél. +243 819 970 599


Site web : www.generalconstruct.net

MW AFRITEC

ADRESSE : Avenue des Poids-Lourds, n° 4, Kingabwa
Limete - Kinshasa

CONTACTS

Gérant Statutaire: Alain WAN M - Tél. : +243.99.82.41.770
DG : Pierre MATONDO Tél. : +243.99.99.35.757
DGA : Didier KIMBUNGU Tél. +243.99.99.05.404
DA : Cléopâtre FUMU-GIZANGA Tél. +243.99.11.59.292

EMAIL
: sec.kin@mwafritec.com

Site Web : www.mwafritec.com

 

1.GENIE CIVIL

- Travaux routiers
- Travaux de bâtiments
- Fondations spéciale

3. CONSTRUCTION NAVALE
- Construction de pontons et barges
- Construction de pousseurs et vedettes pour passagers

2. CONSTRUCTION METALLIQUE
- Fabrication de châssis métalliques (menuiserie métallique pour fenêtres, portes, anti-vols, etc)
- Fabrication de hangars
- Fabrication de citernes à eau et hydrocarbures, châteaux d’eau ;- Fabrication et montage de pylônes pour antennes de communication
- Fabrication de bennes fixes, basculantes et carrosseries avec arceaux

 

14. ATELIER DE MECANIQUE
- Fabrication de pièces à façon

5. Exploitation de carrières de grès, centrale à béton et centrale d'enrobé
- Production d'agrégats ;
- Production de bétons et des préfabriqués
à base de ciment ;
- Production d’enrobés

6. Représentation exclusive des moteurs hord-bord MERCURY et MARINER, service après-vente et pièces de rechange QUICKSILVER

7. LOCATION D'ENGINS DE GENIE CIVIL et matériels de transport de matériaux.

SAFRICAS - ΚΟΝΓΚΟ Α.Ε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
:
Γενική κατασκευή, κατασκευή δρόμων, γεφυρών και δρόμων, δημοσίων έργων, μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για την κατασκευή, τη γενική εργαστήρι μηχανικής, εργοστάσιο σκυροδέματος, λατομεία ψαμμίτη, υδραυλικών συσκευών Επισκευή, ξυλουργικές εργασίες (ξύλο και αλουμίνιο ).
- 4.000 εργαζόμενοι
- Περισσότερα από 600 οχήματα με θρυμματισμένο δική του καριέρα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

KINSHASA :
Βαρέων βαρών Διαδρομή Νο 1α,
Κινσάσα / Limete - safricas@safricas.com

Λουμπουμπάσι :
Λεωφόρος soapmakers 1100 - +243.81.38.40.893

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- Daniel Blattner:
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & +243.81.50.08.300 +243.99.59.04.555 daniel.blattner@usa.net
- David Blattner:
Τακτικό & Διευθύνων Σύμβουλος +243.99.81.31.337 +243.81.90.00.000 david.blattner@safricas.com
- James Blattner:
Διαχειριστής +243.81.45.75.463 & +243.99.59.04.666 james.blattner@noos.fr

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
- David Blattner: Τακτικό & Διευθύνων Σύμβουλος +243.99.81.31.337 +243.81.90.00.000
- Thierry Broudeur: CFO dirfin@safricas.com
- Raphael Kambere - Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων +243.85.18.05.506 raphkambere@yahoo.fr
- Albert Mukanya: Υπηρεσία Προμηθειών & Εισαγωγές + 243.99.59.04.572
service-achats@safricas.com
- Βιτσέντζο RICCI διευθύνων σύμβουλος για την Κατάνγκα +243.81.38.40.893 rv@safricas.com
- Lionel Sohier: Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κατάνγκα +243.99.70.21.830 dga.lub@safricas.com
- Francis LAYNET: Αναπληρωτής Διευθυντής της Ανατολικής έδρα στη Γκόμα +243.99.59.05.221 & +243.81.63.54.660 francislaynet@gmail.com

ΚΤΙΡΙΑ
- Richard RASOUSE: Διευθυντής Κτιρίων - +243.99.59.04.761 richardrasouse@safricas.com

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Niko ERCEG +243.99.59.04.652
nikoerceg@safricas.com

Κατανομή φορτίων / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
- Fox YEZE +243.99.10.02.637 yavefreddy@gmail.com

Εργοστάσιο σκυροδέματος
- Jean-Paul Lukalansoni +243.99.09.30.126
jpmayazola@yahoo.fr

ΚΑΡΙΕΡΑ
- Ο Ζέλικο MILOSEVIC
Καριέρα υπεύθυνη +243.99.59.04.684

ANTENNA

- Raoul KY MAKA
Δημοσίων Έργων Μηχανικός - +243.99.59.04.640 rk@safricas.com

SAFGAZ
- Shimon Razin - Διευθυντής Εργοστασίου
+243.81.60.04.565 +243.99.88.33.442

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
- SOWA LANZA - Head Heritage
+243.99.59.04.668 Sowa@safricas.com


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:www.safricas.com