שלום, זה04H19 בקינשאסה29/03/2023
אתה41.979.583מבקר ה 31 מאז מארס 2001
חיפוש
הקלד מילה אחת או יותר, לחכות או לחץ על אישור
שירותי לוויה
שיער - יופי - תירגע
יבוא ויצוא - התפלגות
תרגום: FR  - EN  - JA  - RU  - ES  - IT  - PT  - DE  - NL  - EL  - KO  - IW  - AR  - SW  - ZH-CN 
פרסום
טיסות בינלאומיות בין קינשאסה ו:

טיסות פנים בין קינשאסה ו:

2045   צנרת צנרת (4)
   
   
ראה גם: 2020 - בינוי כללי
2080 - אטום
2090 - חומרה - כלים - בריאות
DEMATCO
Adresse : Avenue de la montagne n° 2297, Kinshasa Kintambo (Concession Chanic Chantier Naval)
Secrétariat . Tél. : +243.998.188.497 - E-mail : secretariat@dematco.net
Quentin Lefebvre - Directeur général +243.999 520.954

Construction Générale et Rénovation
Villas, bureaux, immeubles à appartements, bâtiments industriels et agricoles, dalles en béton, installations complètes de systèmes d'adduction d'eau.
Bureau d'études et Contrôle Qualité

Dematco possède son propre bureau d'études et de calcul, ce qui lui permet d'entreprendre les travaux les plus complexes pour ses clientse
Construction Métallique
Charpentes, citernes, carrosseries et bennes pour camion, menuiseries métalliques, hangars, châteaux d'eau, pylônes pour antennes téléphoniques et de télévision.
Négoce en matériaux de construction
4 magasins situés à Limete, Ngiri-ngiri, Ngaliema et au centre-ville de Kinshasa. Vente : Aciers, Tôles, Tuyaux, Ronds à béton, Poutrelles, Tubes noirs galvanisés, Accessoires PVC, Accessoires de plomberie, Petite et moyenne quincaillerie, Outillages électriques KEN : meuleuses, foreuses, disqueuses, etc. Equipements légers de construction : mini-dumpers, fameuses, aiguilles vibrantes, etc.
Visitez notre site web : www.dematco.net

 

 

- Construction générale.
- Etudes de projets architecturaux et urbanistiques.
- Système NEOWEB pour la stabilisation des sols. Un système 4 fois plus économique que le béton armé. Il est utilisé pour l’aménagement de grands parkings, la réalisation de murs de soutènement, les travaux de route, voiries et drainage, les aéroports, etc.
- Production et vente de pré-fabriqués en béton: buses, anneaux de puits, tuyaux, caniveaux, bordures, filets d’eau, pavés, parpaings, claustras, etc.
- Electricité générale et industrielle.
- Entretien des cabines électriques.
- Entretien et vente de groupes électrogènes.

GENERAL CONSTRUCT sprl
Adresse: 15ème Rue 12 - Kinshasa - Limete Industriel
E-mail : adg@generalconstruct.net
Contacts :
- Associé-Gérant : Bob LEMANDI - Tél. +243 819 820 200 - boblemandi@gmail.com
- Directeur Qualité & Commercial : André WYART - Tél. +243 818 911 975 & +243 818 800 497
- Directeur Administratif & Financier : Jean-Marie FWAMBA - Tél. +243 819 970 599


Site web : www.generalconstruct.net

ההישגים של הקבוצה שב"ס (תעשייה קידום שירותים)
TREFILKIN
כתובת: רחוב ה -11
קינשאסה Limete
תל. (243) 819 811 328-819,918,666
דוא"ל:ipscongo@ic.cd
פעילויות: ייצור של ציפורניים, גיליונות aluzinc, גיליונות מגולוון, צלחת שחורה, דליי מגולוון, תיל, רשת, רשת, מגהצי בטון, צינורות בן תיל PVC, צינורות מגולוונים, חרירי מתכת.
METALU
כתובת: 1861 משקל כבד כביש
קינשאסה Kingabwa
תל. (243) 819,901,449-819,918,666
דוא"ל:ipscongo@ic.cd
פעילויות: ייצור דלתות מארז / חלונות תריסי אלומיניום וילונות אנכיים רצועה, כלי בית אלומיניום: סירים, מחבתות, suffaria, ואחרים.
מסל
כתובת: רחוב 15 - Limete - קינשאסה
תל. (243) 819,901,449-819,918,666
דוא"ל:ipscongo@ic.cd
פעילויות: ייצור של משחקים מעולים DRC.
קופסאות גפרורים פרסום
SOCEMBAL
כתובת: 1,286 דרה דליקה 1,286 קינשאסה - גומבה
תל. (243) 819 918 666
דוא"ל:ipscongo@ic.cd
פעילויות: מתן תופי מתכת של 216 ליטר לתעופה אזרחית ופחמימנים.
Marchands de fer. Importation et distribution de matériaux de construction en acier. Cornières, fers à béton, tubes carrés, tubes rectangle, tuyaux ronds, fers plats, tôle noire, plates, tuyaux galvanisés, tôles grillagées, tôles ondulées, tanks à eau, profils fenêtres, tôles galvanisées et tous autres articles en métal.
PROSTEEL LUBUMBASHI
Tél : +243 821 920 000 & +243 840 064 537
E-mail : ntumba.charlenne@prosteel.cd
& prosteellub@prosteel.cd
Siège social : Avenue Shangungu n°11 Quartier Industriel - Lubumbashi,
Point de vente 1 :
Avenue Mama Yemo (ref Jambo) +243 820 001 082
Point de vente 2 :
Avenue Likasi (ref Atlas) +243 820 001 083
Point de vente 3 :
Avenue Munama (ref Transkat) +243 820 001 084
PROSTEEL KOLWEZI
Adresse
: Avenue du Nord Katanga – Kolwezi

Tél : +243.822 999.000
E-mail : prosteelklz@prosteel.cd