שלום, זה01H16 בקינשאסה03/02/2023
אתה39.895.095מבקר ה 31 מאז מארס 2001
חיפוש
הקלד מילה אחת או יותר, לחכות או לחץ על אישור
שירותי לוויה
שיער - יופי - תירגע
יבוא ויצוא - התפלגות
תרגום: FR  - EN  - JA  - RU  - ES  - IT  - PT  - DE  - NL  - EL  - KO  - IW  - AR  - SW  - ZH-CN 
פרסום
טיסות בינלאומיות בין קינשאסה ו:

טיסות פנים בין קינשאסה ו:

2525   מזיקים - מכרסמים (4)
   
   
ראה גם: 5515 - גננות - - גני ברכה
PROVINCE DU KATANGA


Le Groupe SAWA SAWA SARL est une entreprise de distribution travaillant en sous-traitance en RDC. Elle assure la fourniture des équipements miniers mécanique et électriques ainsi que les services après vente comme l'installation et la maintenance.

Adresse: Avenue Lumumba 1087 - Lubumbashi

Patrick Mudingani - Directeur général - Tel: +243.99.70.21.909
Bosco M. - Marketing - Tel: +243.84.35.27.315 -
boscomjm@groupesawasawa.com
René Kasongo - Chef Commercial - Tel: +243.84.35.27.309 - renek@groupesawasawa.com
Coco Beya - Agent Commercial - Tel: +243.84.35.27.308 - info@groupesawasawa.com

Site web : www.groupesawasawa.com

Installation et maintenance en Automation et Instrumentation industrielle
Systèmes de distribution d'air comprimé Infinity Air-Planner et climatisation
Systèmes de graissage automatique dans les applications industrielles
Réparation des moteurs électriques et démarreurs des engins
Pose d'Epoxy anti-abrasif et anti-corrosif sur les structures métalliques et pavements dans les usines hydro-métalurgiques
Construction des parcs de stockage des minerais PHB SOMERAL
Bandes et tapis transporteurs : installation, réparation, rechapage, vulcanisation à chaud et à froid
Construction et réhabilitation de bâtiments. Assainissement du milieu (Vidange de fosses septiques, Désinsectisation et désinfection, Ramassage des immondices, Aménagement des jardins, Purification et fourniture d’eau).

לרסק רוצח- קינשאסה

טל תל. +243.81.35.34.165 - 99.31.29.421
דוא"ל:smashkiller2013@gmail.com

לרסק רוצח, קוטל חרקים אקולוגיים ויעיל!

נגד זבובים, תיקנים, יתושים, כינים, קרדיות, פשפשים, נמלים, קרדית, יתושים, ...

תרסיס מכאני במשרד שלך. לחללים גדולים יותר, Medifit משתמש או מרסס הכח או מרסס או המאוורר. ריח לימון.

SOTRACEN
Boulevard Du 30 Juin מס 53 - גומבה קינשאסה
תל. +243.99.99.23.853
דוא"ל: sotracensprl@yahoo.fr

Sotracen נמנית על החברות המייסדות של האיחוד הלאומי של החקלאים, מגדלי ודייגים קונגו UNAGRICO ראשי תיבות.

UNAGRICO
קבלו 72, עיריית קינשאסה
דוא"ל: unagrico@yahoo.fr

התמחויות:

מכירות של מוצרים להגנת הצומח
מכירות זרע
ירקות טריים שירות קייטרינג
אקונומיקה מכירה וכלור
טנקי מכירות 500 ליטר, 800l, 1000l, 2000L.
מכירת רעל עכברים
דברה ושירות מלא שרץ.

VIRU CLEAN

Nettoyage industriel.

Facilitez-vous la vie! Laissez-nous entretenir et nettoyer vos espaces de travail.

Désinfection COVID par pulvérisation électrostatique.

Puissant désinfectant à large spectre contre COVID-19 et autres Coronavirus, les bactéries même persistantes et les champignons. Pulvérisation électrostatique. Couvre toutes les surfaces même inaccessibles. Efficacité 100%.

Désinsectisation.

VIRU CLEAN vous débarrasse des moustiques, mouches, cafards, ékondas, fourmis, termites, puces et punaises de lit. fumigation, pulvérisation électrostatique.

Dératisation.

Nos spécialistes en dératisation sont des professionnels habilités à manipuler des biocides, les produits empoisonnés destinés aux rongeurs. En plaçant les produits empoisonnés sur les zones de passage des rats et souris, nos dératiseurs augmentent l’efficacité du traitement.

VIRU CLEAN est une division de JN Consulting sarl-u

Tél. +243 842 131 685
Whatsapp +243 820 030 120
E-mail : sales@viruclean-rdc.com
Site web : www.viruclean-rdc.com
Adresse : Avenue Pumbu n° 112, Kinshasa / Gombe.