שלום, זה17H46 בקינשאסה08/12/2022
אתה37.061.286מבקר ה 31 מאז מארס 2001
חיפוש
הקלד מילה אחת או יותר, לחכות או לחץ על אישור
שירותי לוויה
שיער - יופי - תירגע
יבוא ויצוא - התפלגות
תרגום: FR  - EN  - JA  - RU  - ES  - IT  - PT  - DE  - NL  - EL  - KO  - IW  - AR  - SW  - ZH-CN 
פרסום
טיסות בינלאומיות בין קינשאסה ו:

טיסות פנים בין קינשאסה ו:

3081   כללי מכאני (5)
    קבלנות משנה, חריטה, כרסום, משעמם,, להעתיק טחינה ולתקן חלקים
   
ראה גם: 3204 - טנקי טנקי דודים
3080 - בניין מתכת

AEMI - Atelier d'Electro Maintenance Industrielle.

KINSHASA
Avenue de la métallurgie 950
Limete Kingabwa

CEO
Frédéric Chaudoir +243 841 890 700

Directeur technique Kinshasa et Likasi
Papy Onokoko - +243. 841 890 701
papy.onokoko@aemicongo.com

Responsable commerciale Kinshasa
Laetitia Makangila - +243. 841 890 702
laetitia.makangila@aemicongo.com

KATANGA LIKASI
Avenue des artisans,
Quartier industriel, 20-24

Directeur du siège de Likasi
David Tshibala - +243. 841 890 714
david.tshibala@aemicongo.com

Technico Commercial
Pascal Masudi - + 243 841 890 713
pascal.masudi@aemicongo.com

Re-bobinage de moteurs, alternateurs, transformateurs, stabilisateurs et onduleurs de toutes marques et de toutes puissances.

- Réhabilitation et remise en service de centrales hydroélectriques.
- Inspections et travaux sous-marins.
- Contrat de Maintenance Industrielle.
- Assistance Technique.
- Inspection & Maintenance des cabines.
- Inspection & Maintenance des groupes électrogènes.
- Inspection par thermographie Infrarouge.
- Analyses vibratoires.
- Analyse de la qualité du réseau électrique.
- Conception, réalisation & installation d'armoires électriques.
- Usinage de pièces mécaniques.
- Travaux sous-marins.

 

Site web: www.aemicongo.com

   
     

   - Chantier naval

- Constructions métalliques

- Fonderie

- Atelier mécanique

Site web : www.chanic.com


 
GROUPE CHANIC

Avenue de la Montagne 2297,
Kinshasa Ngaliema
Bernard ANDRI
Administrateur Directeur Général
+243 817 152 713

CHANIMETAL

Xavier BIERMANS
Directeur Technique
+243 817 080 266
xavier.biermans@chanic.com

LE GROUPE CHANIC, c'est également :
CHANITEC CHANIC EQUIPMENTS
Cobega
כתובת כבישים במשקל כבד 2
Kingabwa / קינשאסה

CTO & ייצור:
ונפיציוס Kuebo Tshiende
0818127163-0998119521
0898551958-0851303687kuebo.cobega@gmail.com

cobega@gbedrc.com
פעילויות : ייצור של פקקי כתר ואריזת מתכת.

JAPAN MOTORS AFRICA

KINSHASA Avenue Colonel Lukusa 3854 - Kinshasa Gombe
Tél. +243.99.99.37.332 & +243.99.99.30.306 & +243.81.99.37.332 - direction@japanmotors.cd

LUBUMBASHI Avenue Shangungu, 15 - Lubumbashi
Tél. +243.81.504.44.46 - s.kara@japanmotors.cd

MAGASIN
- Pièces de rechange d'origine BOSCH, TOYOTA, NISSAN, DONALDSON, DENSO, DELPHI, STANADYNE, AISIN, CAR GO, ARB.
- Revendeur officiel des produits FACOM, SOUDAL, ADONIS, SUZUKI MARINE, ENGEL, TRAMIGO.
- Vente et représentation des gaz réfrigérant GALCO pour la climatisation des voitures, camions, maisons et pour les chambres froides et installations de froid industriel.

GARAGE et LABO
- Station de climatisation BOSCH ACS 400
- Testeur de batterie et alternateur BOSCH BAT 121
- Optimisation de l'éclairage du véhicule avec régleur de phare BOSCH
- Examen de moteur avec l'ordinateur de contrôle BOSCH KTS-650.
- Révision de pompes d'injection mécaniques, électroniques et COMMON RAIL sur banc essence et diesel BOSCH EPS-815.
- Entretien de flottes de véhicules de sociétés et organismes internationaux de la place. Nombreuses références.
- Vente de véhicules d'occasion.

Site web : www.japanmotors.cd

New Baron & Levêque Afrique (NBLIA)Avenue Kibati 20 - Quartier Industriel - LubumbashiTEL : +243.84.18.90.603 - baronleveque@gmail.com Directeur Général : Lionel Sohierwww.forrestgroup.com/fr/nbla.htmlMember ofHéritière d’une longue tradition industrielle, NBLIA est spécialisée dans les domaines de la fabrication et du montage d’usines clé en main, de la maintenance et de la réfection d’usines et ensembles industriels. Dans ces mêmes domaines, la société assure des services d’assistance technique et de formation. NBLIA s’est également spécialisée depuis quelques années dans la réhabilitation de bâtiments et le BTPNBLIA propose également un large éventail de produits industriels, des pièces mécaniques de précision à la réalisation de produits de chaudronnerie. La société possède un atelier de 6.000 m², à Lubumbashi, à l’intérieur duquel sont réalisés ses produits avant le montage éventuel en extérieur, par ses propres équipes.Depuis sa création, NBLIA réalise des travaux divers de fabrication et de montage de structures métalliques. L’entreprise a construit de nombreux hangars et usines clé en main mais également des ouvrages d’art sur l’ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo. Par son dynamisme et sa flexibilité, NBLIA a les capacités de répondre instantanément aux demandes de ses clients malgré un environnement éloigné des approvisionnements.QUELQUES REFERENCES EN RDC:Montage du concentrateur de Kipushi. Traitement des érosions à Bibwa. Construction des marchés Lusonga à Lubumbashi et Masina à Kinshasa. Montage de l’usine de traitement des scories à Lubumbashi(STL). Construction de lignes à Haute tension. Montage de la laverie de Luiswishi. Rénovation du stade de la Kenya à Lubumbashi.