שלום, זה09H20 בקינשאסה24/08/2019
אתה20.220.410מבקר ה 31 מאז מארס 2001
חיפוש
הקלד מילה אחת או יותר, לחכות או לחץ על אישור
שירותי לוויה
שיער - יופי - תירגע
תרגום: FR  - EN  - JA  - RU  - ES  - IT  - PT  - DE  - NL  - EL  - KO  - IW  - AR  - SW  - ZH-CN 
פרסום
טיסות בינלאומיות בין קינשאסה ו:

טיסות פנים בין קינשאסה ו:

  GOSHOP

GOMA -Avenue de la Paix n° 225 -
Vente -Phone1:+243.999.249.007 -דוא"ל:goma@goshop.cd
Service après vente -Phone1:+243.970.161.323
Direction -Phone1:+243.995.476.786 -דוא"ל:bo@goshop.cd
KINSHASA - -
Agence de KINSHASA -Phone1:+243.971.287.252 -דוא"ל:kin@goshop.cd
BUKAVU - -
Agence de BUKAVU -Phone1:+243.001.272.727 -דוא"ל:bukavu@goshop.cd

SITE WEB: www.goshop.cd

החברה נמצאת בסעיפים:
5550 -גנרטורים(14)
1060 -חשמל - מתקינים(10)
1061 -חשמל - ציוד למכירה(8)
3560 -סולרי(5)

מותגים אחרים לחברה זו:GOSHOP

GOMA (Nord Kivu) Siège, Avenue de la Paix n° 225.
Vente : +243.999.249.007 - goma@goshop.cd
Service après vente : +243.970.161.323
Direction : +243.995.476.786 - bo@goshop.cd

KINSHASA : +243.971.287.252 - kin@goshop.cd
BUKAVU : +243.001.272.727 - bukavu@goshop.cd
Email:info@goshop.cd - www.goshop.cd

Depuis plus de 30 ans, GoShop installe des équipements de production d'électricité dans les les sociétés minières, les agences de développement, les gouvernements et les ONG impliquées dans des programmes d'aide et de développement. GoShop possède une solide expertise dans le domaine des énergies renouvelables et des économies d'énergie et propose des solutions complètes et professionnelles pour la réussite de vos projets: études de faisabilité, conception et dimensionnement, fourniture d'équipement, installation, mise en service et maintenance. .

Les groupes TEKSAN proposent un gamme entre 9 kVA jusqu'à 3300 kVA et sont équipés des meilleures marques mondiales de moteurs et d'alternateurs. TEKSAN fabrique aussi des caissons d'insonorisation, panneaux ATS, mousses acoustiques, tableaux de transfert automatique et réservoirs de carburant.
Pièces électriques : contacteurs, démarreurs automatiques, tableaux électriques, colliers de serrage, rallonges, enrouleurs, para-foudre et para-surtensions.

Panneaux solaires, batteries, convertisseurs/chargeurs, régulateurs de charge Victron, Battery monitors, chargeurs, racks de batteries, tableaux et gestion de système Victron, convertisseurs, accessoires Solaires.

Les meilleures batteries au GEL et AGM, batteries au lithium, batteries OPzS et batteries Telekom

Pompes à eau solaires et chauffe-eau solaires. Eclairage des rues"All In One Solar Streetlights".

 
Visitez notre site web et notre boutique en ligne : www.goshop.cd